AFVAL VERWERKING

Speciale vloeistofbestendige afvalcontainers voor lakafval en verdunningsproducten.

Men kan  lak en thinner overblijfselen ondersteboven in deze containers plaatsen en de container afsluiten. De vloeistoffen lekken vervolgens in 2 onderstaande vaten. Alle schadelijke dampen zullen via het afzuigkanaal afgezogen worden. Dit is de perfecte oplossing voor lakafval uit blikken, bekers, enz.

Er zijn 3 oplossingen beschikbaar, gebaseerd op de maat van de lak- en verdunningsblikken, en op de keuze voor pneumatische of handmatige verwerking.