privacy

Wij vinden uw privacy uiterst belangrijk

Uw bedrijfs- en contactpersoongegevens worden opgenomen in het klantenbestand van CSB². Uw gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst, risicobeheer en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder ook het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door CSB² valt.
Indien u dit niet op prijs stelt, kunt u ons dit laten weten via een e-mail naar info@csb2shop.be of per telefoon naar +32 9 276 76 78. Voor reacties op ons privacybeleid of voor de wijziging en/of inzage van uw gegevens kunt u hier ook terecht. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend door CSB² gebruikt en zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Privacy op internet

Tijdens een bezoek aan onze website wordt uw IP-adres herkend en zo mogelijk de domeinnaam en de site of e-mail van herkomst. CSB² bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele bedrijfsgegevens, maar slechts om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website en e-mail nieuwsbrieven te optimaliseren. Om onze dienstverlening te verbeteren maken wij beperkt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij bezoek aan onze site op uw computer wordt geplaatst om informatie over uw bezoek te registreren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen.

E-mailadressen

Uw zakelijk e-mailadres wordt uitsluitend in ons systeem bewaard als dit rechtstreeks aan ons doorgegeven wordt. We gebruiken dit e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is doorgegeven en verder voor andere marketing- of servicedoeleinden indien hier toestemming voor is verleend. Deze toestemming is ten allen tijde weer in te trekken, de mogelijkheid wordt hiertoe geboden in elke commerciële e-mailcampagne die u van ons ontvangt. U kunt dit ook via telefoon of e-mail aan onze klantendienst mededelen op het hierboven vermelde adres. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

Bedrijfs- en contactpersooninformatie

CSB² bewaart alle bedrijfs- en contactpersooninformatie die u vrijwillig aan ons verstrekt via deze site. Deze informatie wordt gebruikt ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Als u ons via onze site uw adres of telefoonnummer meedeelt kunt u periodiek mailings van ons ontvangen. Als u dit niet langer op prijs stelt kunt u hiervoor contact opnemen op bovenstaand e-mail adres.

Wijzigen van uw gegevens

Wij stellen het op prijs als u melding maakt van eventuele onjuiste klantinformatie, zodat wij u in de toekomst op correcte wijze kunnen benaderen. Als u over een account beschikt, kunt u bepaalde wijzigingen zelf online doorvoeren. Overige wijzigingen kunt u doorgeven aan de klantendienst.

Beveiligde verbinding

Om u te kunnen verzekeren van de veiligheid en bescherming van uw gevoelige informatie zoals uw credietkaartnummer en overige klantgegevens, hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Wij maken gebruik van een Secure Sockets Layer (SSL), de technologie om uw data te coderen en beschermen.